ประวัติความเป็นมา Kodak

Kodak เป็นบริษัทสัญชาติอเมริกัน จำหน่ายวัสดุอุปกรณ์ วัสดุเคมีภัฑ์ และบริการเกี่ยวกับการถ่ายภาพ ที่นับได้ว่าเป็นบริษัทที่มีนวัตกรรม และการวิจัยพัฒนาอันดับต้น ๆ ของโลก มีสำนักงานใหญ่อยู่ที่เมืองรอเชสเตอร์ รัฐนิวยอร์ก ก่อตั้งโดยนายจอร์จ อีสต์แมนเมื่อ ค.ศ. 1889 (129 ปี)

โกดักเป็นผู้ผลิตฟิล์มถ่ายภาพที่มียอดขายอันดับหนึ่งมาตลอด โดยเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีในด้านการถ่ายภาพ เป็นผู้พฒนากล้องดิจิทัลรายแรงของโลก ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1975 หลังจากที่ตลาดกล้องและฟิล์มลดความนิยมลงโกดักจึงได้ปรับปรุงกลยุทธโดยทำการผลิตสินค้าที่เกี่วข้องและค่านิยมของยุคสมัยปัจจุบัน

โดยสินค้าถือได้ว่าเป็นแบรนด์ที่มีคนรู้จักและไว้วางใจ จนมีมลูค่าของแบรนด์อยู่ในอันดับต้น ๆ และการสำรวจจากคนส่วนใหญ่ รู้จัก จดจำ และยอมรับในแบรนด์สินค้าโกดัก ซึ่งเป็นเครื่องยืนยันในการเพิ่มมุลค่ากับสินค้ากับการวางจำหน่าย สินค้าโกดักที่มีแบรนด์เป็นที่ยอมรับระดับโลก และเมื่อเทียบคุณภาพสินค้ากับราคา ถ่านโกดักถือเป็นแบรนด์ที่คุ้มค่าที่สุด สำหรับผู้ขายและผู้บริโภคมาเป็นครอบครัวโกดักกับเราเช่นเดียวกับคนทั่วโลก เพราะเรามุ่งพัฒนา นวัตกรรมและสิ่งที่ดีกว่า คุ้มค่ากว่า เพื่อทุกคน

ถ่านโกดักถือเป็นแบรนด์ที่คุ้มค่าที่สุด สำหรับผู้ข่ายและผู้บริโภคมาเป็นครอบครัวโกดักกับเราเช่นเดียวกับคนทั่วโลก เพราะ เรามุ่งมั่นพัฒนา นวัตกรรมและสิ่งที่ดีกว่า คุ้มค่ากว่า เพื่อคุณทุกคน