ติดต่อทางจดหมาย

บริษัท แวลู คอนเนค จำกัด (สำนักงานใหญ่) (เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 0105561049878)

ที่อยู่ 98/35 หมู่ที่ 4 ตำบลบางพลีใหญ่ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540

 

Value Connex Co., Ltd. (Head Office) (Tax ID : 0105561049878)

98/35 Moo 4 Bangpleeyai Subdistrict , Bangplee District ,Samutprakarn Province 10540

 

ติดต่อทางโทรศัพท์

โทรศัพท์ / Tel : 063-268-5353

ติดต่อทาง Social Media

Line@ : @value-connex

Email : contact@valueconnex.co.th

ติดต่อทางแบบฟอร์มออนไลน์