ติดต่อทางจดหมาย

บริษัท แวลู คอนเนค จำกัด (สำนักงานใหญ่) (เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 0105561049878)

ที่อยู่ 41/33 ม.6 ต.บางโฉลง อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540

 

Value Connex Co., Ltd. (Head Office) (Tax ID : 0105561049878)

41/33 M.6 Bangchalong, Bangplee, Samutprakarn 10540

 

ติดต่อทางโทรศัพท์

โทรศัพท์ / Tel : 065-5193405

ติดต่อทาง Social Media

Line@ : @value-connex

Email : contact@valueconnex.co.th

ติดต่อทางแบบฟอร์มออนไลน์