Alkaline 4LR44/28A 15V (1 pack)
Alkaline 4LR44/28A 15V (1 pack)

แบตเตอรี่ลิเธียมอัลคาไลน์ เหมาะสำหรับอุปกรณ์ เช่น
• กล้องถ่ายรูป • แนะนำสำหรับความต้องการใช้พลังงานไฟฟ้าที่ไม่ต่อเนื่อง
• เหมาะสำหรับแฟลชกล้องถ่ายรูป
ถ่านไฟฉาย Ultra Lithium Batteries เป็นถ่านไฟฉายที่ได้นำเทคโนโลยีขั้นสูง
เข้ามาผลิตเพื่อให้ได้ถ่านไฟฉายที่มีคุณภาพสูงสุด


SKU : 30657670
Barcode : 887930657678
15V (1 pack)

Read More
Alkaline N/LR1 6V (1 pack)
Alkaline N/LR1 6V (1 pack)

แบตเตอรี่ลิเธียมอัลคาไลน์ เหมาะสำหรับอุปกรณ์ เช่น
• กล้องถ่ายรูป • แนะนำสำหรับความต้องการใช้พลังงานไฟฟ้าที่ไม่ต่อเนื่อง
• เหมาะสำหรับแฟลชกล้องถ่ายรูป
ถ่านไฟฉาย Ultra Lithium Batteries เป็นถ่านไฟฉายที่ได้นำเทคโนโลยีขั้นสูง
เข้ามาผลิตเพื่อให้ได้ถ่านไฟฉายที่มีคุณภาพสูงสุด


SKU : 30396012
6V (1 pack)
Barcode : 887930396010

Read More
KODAK ULTRA LITHIUM CR123A (1 pack)
KODAK ULTRA LITHIUM CR123A (1 pack)

แบตเตอรี่ลิเธียมอัลคาไลน์ เหมาะสำหรับอุปกรณ์ เช่น
• กล้องถ่ายรูป • แนะนำสำหรับความต้องการใช้พลังงานไฟฟ้าที่ไม่ต่อเนื่อง
• เหมาะสำหรับแฟลชกล้องถ่ายรูป
ถ่านไฟฉาย Ultra Lithium Batteries เป็นถ่านไฟฉายที่ได้นำเทคโนโลยีขั้นสูง
เข้ามาผลิตเพื่อให้ได้ถ่านไฟฉายที่มีคุณภาพสูงสุด


SKU : 30171671
Barcode : 887930171679
CR123A (1 pack)

Read More
KODAK ULTRA LITHIUM CR2 (1 pack)
KODAK ULTRA LITHIUM CR2 (1 pack)

แบตเตอรี่ลิเธียมอัลคาไลน์ เหมาะสำหรับอุปกรณ์ เช่น
• กล้องถ่ายรูป • แนะนำสำหรับความต้องการใช้พลังงานไฟฟ้าที่ไม่ต่อเนื่อง
• เหมาะสำหรับแฟลชกล้องถ่ายรูป
ถ่านไฟฉาย Ultra Lithium Batteries เป็นถ่านไฟฉายที่ได้นำเทคโนโลยีขั้นสูง
เข้ามาผลิตเพื่อให้ได้ถ่านไฟฉายที่มีคุณภาพสูงสุด


SKU : 30956230
Barcode : 887930956238
CR2 (1 pack)

Read More
KODAK ULTRA LITHIUM CR2016 (1 pack)
KODAK ULTRA LITHIUM CR2016 (1 pack)

แบตเตอรี่ลิเธียมอัลคาไลน์ เหมาะสำหรับอุปกรณ์ เช่น
• กล้องถ่ายรูป • แนะนำสำหรับความต้องการใช้พลังงานไฟฟ้าที่ไม่ต่อเนื่อง
• เหมาะสำหรับแฟลชกล้องถ่ายรูป
ถ่านไฟฉาย Ultra Lithium Batteries เป็นถ่านไฟฉายที่ได้นำเทคโนโลยีขั้นสูง
เข้ามาผลิตเพื่อให้ได้ถ่านไฟฉายที่มีคุณภาพสูงสุด


SKU : 30005112/B
CR2016 (1 pack)
Barcode : 887930005110

Read More
KODAK ULTRA LITHIUM CR2025 (1 pack)
KODAK ULTRA LITHIUM CR2025 (1 pack)

แบตเตอรี่ลิเธียมอัลคาไลน์ เหมาะสำหรับอุปกรณ์ เช่น
• กล้องถ่ายรูป • แนะนำสำหรับความต้องการใช้พลังงานไฟฟ้าที่ไม่ต่อเนื่อง
• เหมาะสำหรับแฟลชกล้องถ่ายรูป
ถ่านไฟฉาย Ultra Lithium Batteries เป็นถ่านไฟฉายที่ได้นำเทคโนโลยีขั้นสูง
เข้ามาผลิตเพื่อให้ได้ถ่านไฟฉายที่มีคุณภาพสูงสุด


SKU : 30380516/B
Barcode : 887930380514
CR2025 (1 pack)

Read More
KODAK ULTRA LITHIUM CR2032 (1 pack)
KODAK ULTRA LITHIUM CR2032 (1 pack)

แบตเตอรี่ลิเธียมอัลคาไลน์ เหมาะสำหรับอุปกรณ์ เช่น
• กล้องถ่ายรูป • แนะนำสำหรับความต้องการใช้พลังงานไฟฟ้าที่ไม่ต่อเนื่อง
• เหมาะสำหรับแฟลชกล้องถ่ายรูป
ถ่านไฟฉาย Ultra Lithium Batteries เป็นถ่านไฟฉายที่ได้นำเทคโนโลยีขั้นสูง
เข้ามาผลิตเพื่อให้ได้ถ่านไฟฉายที่มีคุณภาพสูงสุด


SKU : 30506190/B
Barcode : 887930506198
CR2032 (1 pack)

Read More