KODAK NEW BATTERY PACKAGING

ทำไมต้องเปลี่ยน PACKAGING ใหม่ ?

  • การวิจัยตลาดชี้ให้เห็นว่า Kodak ‘K’ ได้รับการยอมรับทั่วโลก
  • บรรจุภัณฑ์ใหม่สร้างรูปลักษณ์และความรู้สึกใหม่ที่ดีกว่าเดิม
  • ให้รูปลักษณ์ที่สอดคล้องกันของบรรจุภัณฑ์ในประเภทผลิตภัณฑ์

 

ประโยชน์ของ PACKAGING ใหม่

  • การสื่อสารข้อความบน Packaging เน้นจุดขายที่สำคัญ
  • Clutter Free นำข้อมูลที่ไม่จำเป็นออก
  • Packaging ที่มีความหนาและมีประสิทธิภาพมากขึ้น
  • ความแตกต่างของ Packaging ระหว่างสังกะสี & อัลคาไลน์

 

ตัวอย่างภาพ PACKAGING ใหม่

Current

New