Kodak พลังไฟที่คุ้มค่า มาตรฐานสูงจากยุโรป

แบรนด์ที่มีคนรู้จักและไว้วางใจ จนมีมูลค่าของแบรนด์อยู่ในระดับต้นๆ และจากการสำรวจคนส่วนใหญ่ รู้จักจดจำ และยอมรับในแบรนด์สินค้าโกดัก ซึ่งเป็นเครื่องยืนยันในการเพิ่มมูลค่ากับการวางจำหน่ายสินค้าโกดักที่มีแบรนด์เป็นที่ยอมรับระดับโลก

ไฟฉาย+ถ่าน LED 30413184 FOCUS 120KODAK

 • หลอดไฟ LED สว่างพิเศษ ขนาด 750mW
 • ระยะแสงไฟ 30 เมตร
 • หมุนขายแสงไฟ
 • ได้มาตรฐานการป้องกันน้ำและฝุ่น IP62
 • 3 โหมด : ทั่วไป, แฟลช, ประหยัดพลังงาน
 • สินค้ารวมถ่านไฟฉาย Zinc ขนาด AAA 3 ก้อน
 • ความสว่าง 30 ลูเมน

 

ULTRA LITHIUM KODAK

ถ่านไฟฉาย Ultra Lithium Batteries เป็นถ่านไฟฉายที่มีคุณภาพสูงสุด แบตเตอรี่ลิเธียมอัลคาไลน์ เหมาะสำหรับอุปกรณ์เช่น

 • กล้องถ่านรูป
 • แนะนำสำหรับความต้องการใช้ไฟฟ้าไม่ต่อเนื่อง
 • เหมาะสำหรับแฟลชกล้องถ่ายรูป

 

โคมตะเกียงปรับได้ LED125LM KODAK

 • เหมาะสำหรับงานกลางแจ้ง
 • ความสว่าง 125 ลูเมน
 • สามารถปรับความสว่างแสงไฟได้
 • ใช้ถ่านไฟฉายขนาด D 3 ก้อน
 • ส่องแสง 360 องศา
 • ระยะแสงไฟ 10 เมตร
 • ได้มาตรฐานการป้องกันน้ำและฝุ่น IP64