Alkaline 4LR44/28A 15V (1 pack)
Alkaline 4LR44/28A 15V (1 pack)

แบตเตอรี่ลิเธียมอัลคาไลน์ เหมาะสำหรับอุปกรณ์ เช่น
• กล้องถ่ายรูป • แนะนำสำหรับความต้องการใช้พลังงานไฟฟ้าที่ไม่ต่อเนื่อง
• เหมาะสำหรับแฟลชกล้องถ่ายรูป
ถ่านไฟฉาย Ultra Lithium Batteries เป็นถ่านไฟฉายที่ได้นำเทคโนโลยีขั้นสูง
เข้ามาผลิตเพื่อให้ได้ถ่านไฟฉายที่มีคุณภาพสูงสุด


SKU : 30657670
Barcode : 887930657678
15V (1 pack)

Read More
Alkaline N/LR1 6V (1 pack)
Alkaline N/LR1 6V (1 pack)

แบตเตอรี่ลิเธียมอัลคาไลน์ เหมาะสำหรับอุปกรณ์ เช่น
• กล้องถ่ายรูป • แนะนำสำหรับความต้องการใช้พลังงานไฟฟ้าที่ไม่ต่อเนื่อง
• เหมาะสำหรับแฟลชกล้องถ่ายรูป
ถ่านไฟฉาย Ultra Lithium Batteries เป็นถ่านไฟฉายที่ได้นำเทคโนโลยีขั้นสูง
เข้ามาผลิตเพื่อให้ได้ถ่านไฟฉายที่มีคุณภาพสูงสุด


SKU : 30396012
6V (1 pack)
Barcode : 887930396010

Read More
KODAK  LED Flashlight Multi use 60 (1pack)
KODAK LED Flashlight Multi use 60 (1pack)

Item No : 30416451
Multi Use 60 (1pack)

Read More
KODAK 9 LED  46 Lumens (1 pack)
KODAK 9 LED 46 Lumens (1 pack)

Item No : 30412453 – BLUE
Item No : 30412460 – RED
Item No : 30412446 – BLACK
Barcode : 887930412444
9LED Blister 46 (1 pack)

Read More
KODAK 9 LED 46 Lumens
KODAK 9 LED 46 Lumens

SKU : 30413245
9LED 46

Read More
KODAK Extra Bright LED 18 Lumens (1pack)
KODAK Extra Bright LED 18 Lumens (1pack)

Item No : 30412477
Barcode : 887930412475
Big Yellow 18 (1pack)

Read More
KODAK Lantern 125 Lumens
KODAK Lantern 125 Lumens

Item No : 30414211
Barcode : 887930414219
Lantern 20

Read More
KODAK Lantern 75 Lumens
KODAK Lantern 75 Lumens

Item No : 30414204
Barcode : 887930414202
Lanterm 6

Read More
KODAK LED Flashlight  60 lumens (1 pack)
KODAK LED Flashlight 60 lumens (1 pack)

Item No : 30414600
Barcode : 887930414608
Ultra 60 (1 pack)

Read More
KODAK LED Flashlight –15 lumens (1 pack)
KODAK LED Flashlight –15 lumens (1 pack)

Item No : 30414617
Barcode : 887930414615
Robust 15 (1 pack)

Read More
KODAK LED Flashlight 36 lumens (1pack)
KODAK LED Flashlight 36 lumens (1pack)

Item No : 30414624
Barcode : 887930414622
Robust 36 (1pack)

Read More
KODAK LED Flashlight 58 lumens (1Pack)
KODAK LED Flashlight 58 lumens (1Pack)

Item No : 30414648
Barcode : 887930414646
Handy 58 (1Pack)

Read More