KODAK ZINC EXTRA HEAVY DUTY C (2 pack)

ถ่านไฟฉายรุ่นสูงสุดของระบบ Zinc Choloride ของโกดัก ออกแบบพิเศษ
เพื่อให้กำลังไฟกับเครื่องใช้ไฟฟ้าของคุณในชีวิตประจำวัน โดยไม่ต้องให้คุณเปลี่ยน
ถ่านไฟฉายบ่อยๆ แบบเดิม เหมาะสำหรับเครื่องใช้ที่กินไฟไม่มาก แต่ทำงานระยะยาว
เช่น • ใส่นาฬิกา • รีโมท • เครื่องดักควัน • ไฟฉาย • ของเล่น
ถ่านไฟฉาย KODAK Zinc Chloride เป็นถ่านไฟฉายที่ได้นำเทคโนโลยีขั้นสูง
เข้ามาผลิตเพื่อให้ได้ถ่านไฟฉายที่มีคุณภาพสูงสุด


SKU : 30411715
Barcode : 887930452860
C (2 pack shrink)

Product Description

• รับประกันสินค้า 3 ปี • ปราศจากแร่โลหะหนัก
• แรงดันไฟ 1.5 Volts • พลังไฟ 2700 mAh at 39 ohms to 0.8 Volts
• ค่าความต้านทาน 1.0 Ohms. (Typically)
• ได้รับมาตรฐานระดับโลกจากอเมริกา
• ได้รับมาตรฐานระดับโลกจากยุโรป และอื่นๆ อีกมากมาย เช่น IEC 60086
• ปราศจากสารปรอท ตะกั่ว แคทเมี่ยม และ PFOS
• เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ปลอดภัยต่อผู้ใช้ ให้กำลังไฟสูง