KODAK LED Flashlight Handy 50 (1 pack)

Item No : 30416383
Handy 50 (1 pack)

Category: .

Product Description

• ความสวาง 3 โหมด: 100%, 50%, แฟลช
• มีแถบแม่เหล็ก และตะขอเกี่ยว
• ระยะการใช้งานยาวนาน 7ชั่วโมง
• บรรจุ 24 ชิ้น/กล่องโชว์สินค้า
• สีเหลือง, แดง, นํ้าเงิน, เขียว
• สินค้ารวมถ่านไฟฉายในตัว ขนาด CR2032