KODAK MAX SUPER ALKALINE C (2 pack)
KODAK MAX SUPER ALKALINE C (2 pack)

ถ่านไฟฉายอัลคาไลน์ กลุ่ม Max คือถ่านไฟอัลคาไลน์เกรดคุณภาพ
ตรงตามมาตรฐานอัลคาไลน์ของยุโรป เหมาะสำหรับอุปกรณ์ที่ต้องใช้
ถ่านไฟฉายทุกประเภท เช่น • กล้องถ่ายรูป • ของเล่น • รีโมท
• อุปกรณ์เกมส์ • ลำโพงไร้สาย • แปรงสีฟันไฟฟ้า • เครื่องดักควัน
ถ่านอัลคาไลน์ KODAK MAX เป็นถ่านไฟฉายที่ได้นำเทคโนโลยีขั้นสูง
เข้ามาผลิตเพื่อให้ได้ถ่านไฟฉายที่มีคุณภาพสูงสุด


SKU : 30852881
Barcode : 887930262889
C (2 pack)

Read More
KODAK MAX SUPER ALKALINE D (2 pack)
KODAK MAX SUPER ALKALINE D (2 pack)

ถ่านไฟฉายอัลคาไลน์ กลุ่ม Max คือถ่านไฟอัลคาไลน์เกรดคุณภาพ
ตรงตามมาตรฐานอัลคาไลน์ของยุโรป เหมาะสำหรับอุปกรณ์ที่ต้องใช้
ถ่านไฟฉายทุกประเภท เช่น • กล้องถ่ายรูป • ของเล่น • รีโมท
• อุปกรณ์เกมส์ • ลำโพงไร้สาย • แปรงสีฟันไฟฟ้า • เครื่องดักควัน
ถ่านอัลคาไลน์ KODAK MAX เป็นถ่านไฟฉายที่ได้นำเทคโนโลยีขั้นสูง
เข้ามาผลิตเพื่อให้ได้ถ่านไฟฉายที่มีคุณภาพสูงสุด


SKU : 30857872
Barcode : 887930857870
D (2 pack)

Read More
KODAK ULTRA LITHIUM CR123A (1 pack)
KODAK ULTRA LITHIUM CR123A (1 pack)

แบตเตอรี่ลิเธียมอัลคาไลน์ เหมาะสำหรับอุปกรณ์ เช่น
• กล้องถ่ายรูป • แนะนำสำหรับความต้องการใช้พลังงานไฟฟ้าที่ไม่ต่อเนื่อง
• เหมาะสำหรับแฟลชกล้องถ่ายรูป
ถ่านไฟฉาย Ultra Lithium Batteries เป็นถ่านไฟฉายที่ได้นำเทคโนโลยีขั้นสูง
เข้ามาผลิตเพื่อให้ได้ถ่านไฟฉายที่มีคุณภาพสูงสุด


SKU : 30171671
Barcode : 887930171679
CR123A (1 pack)

Read More
KODAK ULTRA LITHIUM CR2 (1 pack)
KODAK ULTRA LITHIUM CR2 (1 pack)

แบตเตอรี่ลิเธียมอัลคาไลน์ เหมาะสำหรับอุปกรณ์ เช่น
• กล้องถ่ายรูป • แนะนำสำหรับความต้องการใช้พลังงานไฟฟ้าที่ไม่ต่อเนื่อง
• เหมาะสำหรับแฟลชกล้องถ่ายรูป
ถ่านไฟฉาย Ultra Lithium Batteries เป็นถ่านไฟฉายที่ได้นำเทคโนโลยีขั้นสูง
เข้ามาผลิตเพื่อให้ได้ถ่านไฟฉายที่มีคุณภาพสูงสุด


SKU : 30956230
Barcode : 887930956238
CR2 (1 pack)

Read More
KODAK ULTRA LITHIUM CR2016 (1 pack)
KODAK ULTRA LITHIUM CR2016 (1 pack)

แบตเตอรี่ลิเธียมอัลคาไลน์ เหมาะสำหรับอุปกรณ์ เช่น
• กล้องถ่ายรูป • แนะนำสำหรับความต้องการใช้พลังงานไฟฟ้าที่ไม่ต่อเนื่อง
• เหมาะสำหรับแฟลชกล้องถ่ายรูป
ถ่านไฟฉาย Ultra Lithium Batteries เป็นถ่านไฟฉายที่ได้นำเทคโนโลยีขั้นสูง
เข้ามาผลิตเพื่อให้ได้ถ่านไฟฉายที่มีคุณภาพสูงสุด


SKU : 30005112/B
CR2016 (1 pack)
Barcode : 887930005110

Read More
KODAK ULTRA LITHIUM CR2025 (1 pack)
KODAK ULTRA LITHIUM CR2025 (1 pack)

แบตเตอรี่ลิเธียมอัลคาไลน์ เหมาะสำหรับอุปกรณ์ เช่น
• กล้องถ่ายรูป • แนะนำสำหรับความต้องการใช้พลังงานไฟฟ้าที่ไม่ต่อเนื่อง
• เหมาะสำหรับแฟลชกล้องถ่ายรูป
ถ่านไฟฉาย Ultra Lithium Batteries เป็นถ่านไฟฉายที่ได้นำเทคโนโลยีขั้นสูง
เข้ามาผลิตเพื่อให้ได้ถ่านไฟฉายที่มีคุณภาพสูงสุด


SKU : 30380516/B
Barcode : 887930380514
CR2025 (1 pack)

Read More
KODAK ULTRA LITHIUM CR2032 (1 pack)
KODAK ULTRA LITHIUM CR2032 (1 pack)

แบตเตอรี่ลิเธียมอัลคาไลน์ เหมาะสำหรับอุปกรณ์ เช่น
• กล้องถ่ายรูป • แนะนำสำหรับความต้องการใช้พลังงานไฟฟ้าที่ไม่ต่อเนื่อง
• เหมาะสำหรับแฟลชกล้องถ่ายรูป
ถ่านไฟฉาย Ultra Lithium Batteries เป็นถ่านไฟฉายที่ได้นำเทคโนโลยีขั้นสูง
เข้ามาผลิตเพื่อให้ได้ถ่านไฟฉายที่มีคุณภาพสูงสุด


SKU : 30506190/B
Barcode : 887930506198
CR2032 (1 pack)

Read More
KODAK Variable Focus LED  60 Lumens (1pack)
KODAK Variable Focus LED 60 Lumens (1pack)

Item No : 30413191
Barcode : 887930413199
Focus 157-60 (1pack)

Read More
KODAK Variable Focus LED -30 Lumens (1pack)
KODAK Variable Focus LED -30 Lumens (1pack)

Item No : 30413184
Barcode : 887930413182
Focus 120-30 (1pack)

Read More
KODAK ZINC EXTRA HEAVY DUTY  AA (4 pack)
KODAK ZINC EXTRA HEAVY DUTY AA (4 pack)

ถ่านไฟฉายรุ่นคุณภาพสูงสุดของระบบ Zinc Choloride ของโกดัก ออกแบบพิเศษ
เพื่อให้กำลังไฟกับเครื่องใช้ไฟฟ้าของคุณในชีวิตประจำวัน โดยไม่ต้องให้คุณเปลี่ยน
ถ่านไฟฉายบ่อยๆ แบบเดิม เหมาะสำหรับเครื่องใช้ที่กินไฟไม่มาก แต่ทำงานระยะยาว
เช่น • ใส่นาฬิกา • รีโมท • เครื่องดักควัน • ไฟฉาย • ของเล่น
ถ่านไฟฉาย KODAK Zinc Chloride เป็นถ่านไฟฉายที่ได้นำเทคโนโลยีขั้นสูง
เข้ามาผลิตเพื่อให้ได้ถ่านไฟฉายที่มีคุณภาพสูงสุด


SKU : 30411708
Barcode : 887930452860
AA (4 pack shrink in colour box)

Read More
KODAK ZINC EXTRA HEAVY DUTY 9v (1 pack)
KODAK ZINC EXTRA HEAVY DUTY 9v (1 pack)

ถ่านไฟฉายรุ่นคุณภาพสูงสุดของระบบ Zinc Choloride ของโกดัก ออกแบบพิเศษ
เพื่อให้กำลังไฟกับเครื่องใช้ไฟฟ้าของคุณในชีวิตประจำวัน โดยไม่ต้องให้คุณเปลี่ยน
ถ่านไฟฉายบ่อยๆ แบบเดิม เหมาะสำหรับเครื่องใช้ที่กินไฟไม่มาก แต่ทำงานระยะยาว
เช่น • ใส่นาฬิกา • รีโมท • เครื่องดักควัน • ไฟฉาย • ของเล่น

ถ่านไฟฉาย KODAK Zinc Chloride เป็นถ่านไฟฉายที่ได้นำเทคโนโลยีขั้นสูง
เข้ามาผลิตเพื่อให้ได้ถ่านไฟฉายที่มีคุณภาพสูงสุด


SKU : 30635401
Barcode : 887930635409
9v (1 pack)

Read More
KODAK ZINC EXTRA HEAVY DUTY AAA (4 pack)
KODAK ZINC EXTRA HEAVY DUTY AAA (4 pack)

ถ่านไฟฉายรุ่นคุณภาพสูงสุดของระบบ Zinc Choloride ของโกดัก ออกแบบพิเศษ
เพื่อให้กำลังไฟกับเครื่องใช้ไฟฟ้าของคุณในชีวิตประจำวัน โดยไม่ต้องให้คุณเปลี่ยน
ถ่านไฟฉายบ่อยๆ แบบเดิม เหมาะสำหรับเครื่องใช้ที่กินไฟไม่มาก แต่ทำงานระยะยาว
เช่น • ใส่นาฬิกา • รีโมท • เครื่องดักควัน • ไฟฉาย • ของเล่น
ถ่านไฟฉาย KODAK Zinc Chloride เป็นถ่านไฟฉายที่ได้นำเทคโนโลยีขั้นสูง
เข้ามาผลิตเพื่อให้ได้ถ่านไฟฉายที่มีคุณภาพสูงสุด


SKU : 30411715
Barcode : 887930452860
AAA (4 pack shrink in colour box)

Read More